ajdovščina
      kako do nas
      naša dežela
      podnebje
      gospodarstvo
      naši kraji

dediščina
      zgodovina
      naravna dediščina
      sakralna dediščina
      arheološka dediščina
      kulturna dediščina
      spomini
      osebnosti
      zgodbe
      običaji

doživetja
      pohodne poti
      oglejte si
      šport in rekreacija
      izleti

gostilne, kmetije
      gostilne
      izletniške kmetije
      osmice
      vinogradniške kmetije
      tradicionalne jedi

gostoljubno
      nočitve
      planinske koče
      pikniki
      lovske koče

koristno
domače
      vino
      sadje
      doma pridelano
      rokodelci
      spominki
utrinki
utrinki
društva
      kulturna društva
      športna društva
      turistična društva       humanitarna društva       mladinska društva       ostalo
utrinki
povejte vi
TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 a
5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 40
mob.: +386 31 355 110
e-pošta

Urnik:
pon - pet: 8:00 - 16:00
sob: 8:00 - 12:00

ostalo

Društvo za ohranjanje lokavškega izročila DOLI

Društvo  za ohranjanje lokavškega izročila DOLI
Lokavec 50
5270 Ajdovščina
Predsednik: Boris Blažko (051 345 314)
E-pošta:
Spletna stran: www.doli.si

Dvovprega...Društvo za oživljanje lokavškega izročila-DOLI  je svoje delovanje pričelo leta 1990, uradno pa je bilo ustanovljeno leta 1992. Nastalo je iz fantovske skupnosti iz Lokavca. Že na začetku svojega delovanja so člani hoteli, da bo delo društva vodeno strokovno, predvsem pa pomočjo strokovnih institucij, kot je Goriški muzej iz Nove Gorice.

Na sv. Štefana dan v Vipavi ...V obdobju leta 1990 so lokavški fantje v sklopu odprtja turistične kmetije »Pri furmanu« pripravili prikaz prevoza hlodovine s trnovske planote v Lokavec. Prevoz je potekal po prej pripravljenem scenariju, ki je temeljil na starem izročilu, kot so to počeli lokavški furmani v preteklosti. Ta furenga je botrovala nadaljni dejavnosti tako, da se je v obdobju leta 1991 pričelo zbiranje in odkupovanje vozov za zbirko, ki bi obstajala v okviru Goriškega muzeja. Tako je nastala zbirka vozov, ki je največja tovrstna v Sloveniji in verjetno tudi v Evropi. Zbirka vsebuje posamezne tipe vozov, kot so težji in lažji furmanski vozovi in kmečki vozovi, posamezni nastavki za vozove, ki so prilagojeni posameznim vrstam tovora. V tej zbirki pa so še kočije in zapravljivčki, pogrebni voz in  posamezna specijalna vprežna vozila, kot na primer vojaška poljska kuhinja, kosilnica na vprego, sani za prevoz hlodovine….Skupaj je do sedaj zbrano preko 50 vozov in vprežnih sredstev. Zbirka še zdaleč ni dokončno zaključena tako, da se zbiranje še vedno nadaljuje in zbirka dopolnjuje.

Društvo DOLI je s svojo vprego že večkrat slavilo na tradicionalnem Furmanskem prazniku v Postojni ...Po prvi »furengi« se je nadaljevala serija »Lokavških fureng«, katere pa v strokovnem- muzejskem  okolju niso ostale neopažene. Stroka je potrdila furengo, kot nov način razstave v živo. Da pa bi društvo nadaljevalo delo se je bilo potrebno ustanoviti in pričeti sodelovati z strokovno istitucijo. Naj omenim, da so kmalu po prvi furengah ta način prezentiranja naše kulturne dediščine pričeli kopirati tudi drugi, kot strokovne institucije tudi društva ( Na muzejskem sejmu v Ljubljanj Muzej celje prikaže gostilno v živi, na kateri se streže v starih kozarcih in opremi.Prav tako isti muzej  v svojih razstavnih prostorih postavi celo ulico, na kateri delujejo stare obrti: brivec, gostilna, tiskarna… Ustanovi se društvo Gora, ki na podoben način uprizarja smučanje po starem, Goriški muzej prikaže na muzejskem sejmu polnjenje steklenic na star način z voskanjem, na Blejskem gradu začne delovati tiskarna, ki po Gutenbergovi tehniki tiska razne papirje v prisotnosti obiskovalcev, Prvič se v sredi devedesetih let pričnejo viteške igre po slovenskih gradovih prav tako se po celi sloveniji občasno pojavljajo furenge, ki skušajo pokazati tovrstne prevoze ….).
Sodelovanje društva z muzejem v Novi Gorici pa je stalno in nepretrgano potekalo že od začetka.

Furenga ...Goriški muzej je v sodelovanju z društvom DOLI iz Lokavca   leta 1992  ob svoji 40 letnici,  postavil razstavo z naslovom VOZOVI IN SLEDOVI, ki je botrovala skupnemu projektu z naslovom FURENGA,  to je razstava v živo, ko z vozovi in konjskimi vpregami poteka na določenih relacijah prikaz prevoza različnih tovorov, kot so jih vozili furmani včasih  Od začetka devetdesetih let se je zvrstilo veliko število tovrstnih prireditev, naj odmevnejša pa je bila VIPAVSKA FURENGA leta 1994 ob stoletnici  Vipavske kleti/ AGROIND VIPAVA 1894/  
Prireditev je pričela  s prikazom nalaganja sodov  in vina na predvečer same furenge, naslednji dan pa je vprege vodila pot do Postojne kjer je karavana prenočila. V zgodnjih urah naslednjega dne je vozove pot vodila do Vrhnike, kamor so prispeli zvečer ter zopet prenočili. Tretji dan so furmani in vozovi prevozili zadnji del poti od Vrhnike do Ljubljane,  kjer so prispeli na odprtje vinskega sejma.  Vipavska furenga se je ustavljala na prej dogovorjenih krajih, kot so:  vaški in mestni trgi, furmanske gostilne s tradicijo, kulturni spomeniki in lokacije kjer se morajo konji odpočiti.  Dva voza, štiri vprega in dvovprega  sta v treh dneh prevozila vsak 120 kilometrov. Sama priprava je trajala  več mesecev in je zajemala  strokovno raziskavo in tehnično  pripravo  furenge.
Potrebno je bilo raziskati nošo in opremo furmanov, prav tako tudi opremo konjev in vpreg ter vozov. Strokovno je bilo potrebno tudi pregledati traso poti in določiti mesta postankov kot tudi  kraje prenočitev, kot  za furmane in spremljevalno osebje  tako tudi za konje.
Tehnični del je zajemal  pripravo vse opreme, kondicijsko pripravo konj, dogovore s posameznimi obrtniki  kot so: Kovači vozov, sedlarji, kolarji, podkovski kovači, krojači, klobučarji in čevljarji.
Vilibald - po poklicu furman ...Strokovno delo sta opravila    Andrej Malnič  in  Boris Blažko .  Furengo  smo poimenovali  RAZSTAVA V ŽIVO,  kjer si vsak obiskovalec te razstave lahko s pomočjo tehnike / foto aparati, kamere … /  ustvari svojo lastno rastavo po lastni izbiri dogodkov ki jih spremlja. Na klasični razstavi  bi obiskovalec videl statične predmete in dogodke na fotografijah, na tej pa obiskovalec spremlja vse v živo in iz gledalca postane tudi sam raziskovalec. Za svoje dosedanje delo je društvo prejelo leta 2006 ČASTNO VALVASORJEVO PRIZNANJE, ki ga podeljuje muzejska stroka Slovenije. Prav tako je društvo na prireditvi »Furmanski praznik« v Postojni sodelovalo že večkrat (5 krat) in tudi vsakič prejelo nagrado. V Lokavcu je društvo DOLI  organiziralo in izvedlo vrsto prireditev etnološkega značaja, ki temeljijo na izročilu vasi. Poleg prireditev pa je društvo sodelovalo ali organiziralo tudi večletne projekte: »Lokavec in čas v sodelovanju z osnovno šolo in Goriškim muzejem, Odprtje Resslove ceste kot jezdne in pohodniške poti, izgradnja kapelice Sv. Krištofa zavetnika prevoznikov, Odprtje kovaškega muzeja, Serija etnoloških večerov na temo kmečkih opravil, ….

Častno Valvasorjevo priznanje Društvu DOLI ...V preteklih letih je društvo imelo tudi prostore, kjer se je lahko sestajalo na sestankih, organiziralo prireditve in se dogovarjalo za delo in načrte. Društvo nima svoje lastnine, ker je vse doseženo ustvarilo le z lastnim delom in s pomočjo sponzorjev in donatorjev, marsikdaj pa so člani društva pokrili stroške delovanja iz svojih žepov. Društvo uspešno deluje v več občinah, kjer je upeljalo tudi posamezne prireditve: Vipava- Žegnanje konj na Sv. Štefana, Nova Gorica- Prevoz Jambora za goriški mlaj, Šempeter Vrtojba- Prevoz Vina za  martinovanje, Ajdovščina-  Konjeniško tekmovanje (prireditev je v upeljevanju). Društvo je tudi v registru turistične zveze Slovenije. Društvo ima 40 članov  z celotnega zahodnega dela Slovenije: Tolminskega, Kraškega, Trnovskega, Goriškega  Ajdovskega in Vipavskega območja. Vsekakor pa bi radi, da se center in sedež društva obdrži v Lokavcu, kjer je tudi društvo pričelo z delom in kjer so prvi ustanovitelji in idejni vodje društva.
Od 20 junija do 16 julija - priprava, organizacija in izvedba sodelovanja  pri snemanju filma THE CRONICLES OF NARNIA PRINCE CASPIAN, ki ga je snemala filmska družba Walt Disney v koprodukciji v Bovcu. Na snemanju je sodelovalo 10 vozov iz zbirke goriškega muzeja in vsi aktivni člani društva s svojimi konji. V 24 snemalnih dneh so vsi vozovi in konji prevozili 500km poti.
Dosedanje delo društva je sledeče:

1990 – Pričetek zbiranja vozov in opreme.
1991 – Strokovna pomoč Goriškega muzeja  društvu in pričetek postavitve FURENGE kot razstave ki poteka v živo.
1991 -  LOKAVŠKA FURENGA  prikaz prevoza hlodovine na žago iz Trnovskega gozda  v Lokavec.( dva voza oba skupaj napravila 60 km)
1991 – Zbiranje in pričetek restavriranja vozov za razstavo VOZOVI IN SLEDOVI ob 40 letnici Goriškega muzeja
1992 -  Nadaljevanje restavriranja in pomoč Goriškemu muzeju pri  postavitevi  razstave VOZOVI IN SLEDOVI  v domu kulture v Ajdovščini. Ob tej priliki izšel katalog z istim naslovom avtorja Katja Kogej in Boris Blažko.
1992- uradna ustanovitev društva »DOLI« Društva za oživljanje lokavškega izročila.
1992 – Gostovanje razstave  VOZOVI IN SLEDOVI v  Postojni .
1992-   Prikaz prevoza hlodovine ob otvoritvi razstave v okolici Postojne. (en voz prevozil 8 km)
1992 – Gostovanje razstave  VOZOVI IN SLEDOVI v Škofji Loki.
1992- Pridobitev, priprava in čiščenje depojev- skladišča za zbrane vozove in opremo v bivših tankovskih garažah v Ajdovščini
1992 – Prikaz prevoza nevestine bale iz Podkraja v Lokavec. (dva voza prevozila skupaj 50km)
1992 – LOKAVŠKA FURENGA prikaz prevoza hlodovine in jamskega ledu  iz trnovskega gozda v Lokavec. (dva voza skupaj prevozila 60 km)
1993 -  Nadaljevanja zbiranja vozov in opreme .
1993 – LOKAVŠKA FURENGA , prikaz prevoza hlodovine , ledu in jambora iz Trnovskega in Nanoškega gozda v Lokavec.(trije vozovi skupaj prevozili 100km)
1993-  V sodelovanju z Konjeniškim klubom iz Nove Gorice Društvo DOLI pripravi konjeniški turnir v preskakovanju ovir v Lokavcu.
1993 –  Predstavitev LOKAVŠKE FURENGE na prireditvi VIPAVSKA TRGATEV. (dva voza skupaj prevozila 32km)
1993- Interna ustanovitev sekcije za konjeništvo, ki naj bi skrbela za vprežne konje pri ispeljavi fureng.
1993- Odprtje društvenega hleva za konje v Lokavcu. (Deloval 4 leta)
Zaradi prostorske stiske so člani društva konje, katere so sami kupili kasneje vzeli v svoje lastne hleve.
1993- Društvo pripravi z sodelovanjem Konjeniškega kluba iz Nove Gorice Turnir v preskakovanju ovir v sklopu prireditve ob odprtju društvenega hleva.
1993- serija etnoloških večerov na temo kmečkih opravil.
1993 –Sodelovanje članov društva,  posoja vozov in konj  TV Sloveniji za snemanje filma TANTADRUJ.
1994-  Sodelovanje z Goriškim muzejem in tehnična priprava na VIPAVSKO FURENGO iz Vipave v Ljubljano ob 100 letnici  Vipavske kleti AGROIND VIPAVA 1894.
1994 – LOKAVŠKA FURENGA  prikaz prevoza hlodovine z štirivprego iz  Trnovskega gozda v Lokavec. (en voz skupaj prevozil 30km)
1994 – VIPAVSKA FURENGA iz Vipave v Ljubljano  na VINSKI  SEJEM ob 100 letnici  Vipavske kleti AGROIND  VIPAVA 1894. (dva voza skupaj prevozila 240km)
1994 – Predstavitev  VIPAVSKE FURENGE na  prireditvi VIPAVSKA TRGATEV. (dva voza skupaj prevozila 8km)                                                                    
1995– LOKAVŠKA FURENGA prikaz prevoza hlodovine ,ledu in jambora iz Trnovskega in Nanoškega gozda v Lokavec.(trije vozovi prevozili skupaj 100km)
1995- Društvo v sklopu prireditve »Lokavška furenga« pripravi v sodelovanju z konjeniškim klubom iz Nove Gorice Konjeniški turnir v preskakovanju ovir v Lokavcu.
1996– VIPAVSKA FURENGA prikaz prevoza vina z štirivprego iz Vipave v Novo Gorico na Obrtniški sejem.( en voz prevozil 35km)
1996– Strokovno sodelovanje z Osnovno šolo Danila Lokarja  podružnico Lokavec  pri projektu  o furmanstvu , kateremu je sledila razstava in izšla je tudi publikacija v obliki časopisa.
1996– LOKAVŠKA FURENGA  prikaz prevoza iz Trnovskega gozda.(dva voza skupaj prevozila 60km)
1996- Pričetek čiščenja Ressljeve ceste iz Lokavca na Predmejo.(7km)
1997- Nadaljevanje čiščenja in postavitev dveh tabel z opisom zgodovine poti .
1997- Postavitev kapelice Sv. Krištofa, zavetnika Furmanov. Odprtje Ressljeve ceste za pohodnike in konjenike.( Cesta je bila 1887 opuščena zaradi izgradnje nove poti na Predmejo skozo predore)
1997– VIPAVSKA FURENGA NA KRAS  prikaz prevoza vina in apna iz Lokavca v Komen, Gorjansko in na Vogersko.(dva voza skupaj prevozila 150km)
1997- Sodelovanje društva pri projektu LOKAVEC IN ČAS. ( Osnovna šola D. Lokarja in Goriški muzej)
1997- Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna  v Vipavi.

1998– VIPAVSKA FURENGA  NA KRAS  prikaz prevoza vina ledu in jambora iz Trnovskega gozda , Goč na Vipavskem in Nanosa na KRAS. (štirje vozovi so skupaj prevozili 210km)
1998- Sodelovanje društva s gospodoma Stanislavom in Ivanom Černigoj pri postavitvi kovaškega muzeja v njihovi kovaški delavnici v Lokavcu.
1998- Več kulturnih večerov v kovaškem muzeju v Lokavcu.
1998- Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
1998- Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna  v Vipavi.
1999 – Prikaz prevoza nevestine bale iz Ustji v Dolenje (en voz opravil 10km)
1999- Sodelovanje društva pri raziskovalnem projektu LOKAVEC IN ČAS ( Osnovna šola D. Lokarja in Goriški Muzej)                                                                          
1999–   Voz za prevoz ledu  na prireditvi FURMANSKI PRAZNIK v Postojni  doseže prvo mesto kot najbolj originalen. Voz opravil 2km)
1999 -  Snemanje za TV Slovenijo oddajo o vinarstvu .( Vina moje dežele) (en voz za snemanje prevozil 10km po Vipavski dolini)
1999– FURENGA NA VIPAVSKEM  prikaz prevoza vina iz  Planine , Budanj, Ajdovščine, Vipavskega Križa ,Dobravelj , Potoč na Brje . (dva voza skupaj opravila 80km)
1999- Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
1999- Organiziranje in priprava žegnjanje konjev na sv. Štefana 26.12.1999 v Vipavi.
2000- Sodelovanje društva pri raziskovalnem projektu LOKAVEC IN ČAS. ( Osnovna šola D. Lokarja in Goriški muzej)
2000- Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
2000- Raziskava, priprava in izdelava elaborata, načrta poti in urnika za ispeljavo furenge ( Prevoz vina v sodih)  ob 200 letnici rojstva pesnika F. Prešerna iz Koperskega, Vipavskega, Kraškega in Briškega vinorodnega območja preko Petrovega brda v Vrbo. Zaradi pomankanja finančnih sredstev je ta prireditev odpadla.
2000- Voz za prevoz vina v sodih  na prireditvi Furmanski praznik v Postojni prejme drugo nagrado. (voz je na sprevodu opravil 2km poti)
2000- Organizacija in priprava žegnjanja konjev na sv.Štefana 26.12.2000 v Vipavi.
2000- V sodelovanju s televizijo VI-TEL društvo izda videokaseto z dokumentarnim filmom o žegnjanu konj.
2001- Predstavitev zbirke kmečkih in furmanskih vozov iz zbirke Goriškega muzeja in društva DOLI na prireditvi Vipavska trgatev 2001. (sedem vozov je opravilo skupaj 25km)
2001- Organizacija in izpeljava prireditve tekmovanja jezdecev in konjskih vpreg za prehodni pokal na prireditvi Vipavska trgatev.
2001- predstavitev prevozništva in tovorništva na praznovanju 20 letnice odprtja mednarodnega mejnega prehoda v Vrtojbi.Furmani so prvič peljali tudi čez mejo na relaciji Vrtojba- Štandrež. (štirje vozovi so opravili pot dolgo 50km)
2001- Priprava in ispeljava furenge na relaciji Dornberg-N.Gorica , za sv. Martina. (en voz prevozil pot dolgo 30km)
2001- V sodelovanju s televizijo VI-TEL društvo prične pripravljati in predvajati serijo oddaj z naslovom ČE IMA MOŽ KONJA.... . Oddaja naj bi vsebino jemala iz naše tradicije. ( Konji nekoč in danes- spremljevalci človeka)
2001- Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
2001- Organizacija koncerta ob dnevu samostojnosti in božiču v Fabianijevi cerkvi v Lokavcu. ( Nastop komornega orkestra PRO MUSICA iz Domžal. Dirigent Aleksander Spasič.)
2001- Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2001 v Vipavi.
2002 - Sodelovanje društva pri projektu LOKAVEC IN ČAS. ( Osnovna šola D. Lokarja in Goriški muzej)
2002- Prikaz prevoza vina v sodih s konjsko štirivprego po vipavski dolini, do Postojne na prireditev »FURMANSKI PRAZNIK«, kjer v konkurenci 40-tih vozov iz cele Slovenije furenga 2002 prejme prvo nagrado. (Voz je v dveh dneh opravil po Vipavski dolini in nato v Postojno skupaj 110km)
2002- Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
2002- Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2002 v Vipavi. Prvič uvedeno nagrajevanje najbolj originalnih jezdecev, vpreg in vozov.
2003- Sodelovanje pri projektu »LOKAVEC IN ČAS« (Osnovna šola D. Lokarja –podružnična šola Lokavec) na temo prehrana.
2003- Prikaz prevoza jambora iz Trnovske planote v Novo Gorico za prvi maj. (dva voza sta skupaj prevozila pot dolgo 60km)
2003- V sodelovanju s televizijo VI-TEL društvo prične pripravljati in predvajati serijo oddaj z naslovom ČE IMA MOŽ KONJA.... . Oddaja naj bi vsebino jemala iz naše tradicije. ( Konji nekoč in danes- spremljevalci človeka) Od leta 2001 posneta in predvajana že osma oddaja.
2003- Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
2003- Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2003 v Vipavi.Nagrajevanje jezdecev s konji, vpreg in vozov.
2004- Prikaz prevoza jambora, drvi in ljudi iz Trnovske planote v Novo Gorico za prvi maj.
( trije vozovi so prevozili pot dolgo 130km)
2004- Prikaz prevoza vina iz Vipave na Jeremitišče (Italija) na prireditev »VOZOVI SOLNCA« ( voz je prevozil pot dolgo 35km)
2004- Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
2004- Prikaz prevoza vina v sodih in ljudi s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba. ( dva voza sta opravila pot dolgo 25km)
2004-Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2004 v Vipavi.Nagrajevanje jezdecev s konji, vpreg in vozov.
2005- Sodelovanje pri projektu »LOKAVEC IN ČAS« (Osnovna šola D. Lokarja –podružnična šola Lokavec) na temo naravnih vrednot (Minerali, fosili, drevesa…).
2005- Priprava projekta turističnih jezdnih poti v zgornji Vipavski dolini. Projekt je v sklopu projekta, katerega je pripravil zavod za šport iz Ajdovščine kandidiral za evropska sredstva.
2005-Prikaz prevoza jambora in ljudi iz Trnovske planote v Novo Gorico za prvi maj. (dva voza sta opravila pot dolgo 60km)
2005- Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
2005- Predstavitev knjige Edmunda Čibeja-Zbrani spisi, v župnijski dvorani v Lokavcu.
2005 - Prikaz prevoza ljudi in vina v sodih s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba. (dva voza sta prevozila 25km)
2005- Tradicionalno žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2005 v Vipavi.
2006- Prikaz prevoza jambora iz Trnovske planote v Novo Gorico za prvi maj.(dva voza sta oprevozila skupaj 70km)
2006- Srečanje konjarjev, pohod konjenikov, voznikov in konjeniške igre v spretnostnem jezdenju in vožnji v Ajdovščini in okolici.
2006- Člani društva obiščejo seminar za voznike tekmovalnih vpreg v Lipici.
2006- Društvo dobi častno Valvasorjevo priznanje za popularizacijo, varovanje, zbiranje in restavriranje kulturne dediščine ter realizacijo kulturnih in muzejskih prireditev.
2006- Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
2006- Prikaz prevoza jambora in  gozdarjev z nanoške planote v Postojno na Furmanski praznik kjer dobi voz za prevoz jambora prvo nagrado. Iz Postojne se oba voza s vprego vrneta preko Nanosa v Ajdovščino. Voza v treh dneh prevozita 150km.
2006- Prikaz prevoza vina v sodih s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba in Štandrež- Gorica (Italija). Trije vozovi prevozijo skupaj 50 km.
2006- Tradicionalno deveto žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2006 v Vipavi.
2007- Tradicionalno deveto žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna 2007 v Vipavi. ( Slavnostna govornica poslanka Eva Irgl )
2007- Martinova furenga v Novi Gorici iz Šempasa v Novo Gorico. Eden voz prevozi 20km.
2007- Prikaz prevoza jambora iz Trnovske planote v Novo Gorico za prvi maj.(dva voza sta prevozila skupaj 70km)
2007- Predstavitev zbirke kmečkih in furmanskih vozov iz zbirke Goriškega muzeja v izvedbi društva DOLI ob  prireditvi v preskakovanju ovir v KK Vrtnica ( 8 vozov je prevozilo skupaj 100 km)
2007- Člana društva Iztok Kompara in Klemen Kompara sodelujeta na tekmovanju vpreg v Italiji, kjer dosežeta prvo mesto.
2007- Restavriranje vozov iz zbirke in dopolnjevanje zbirke v sklopu Goriškega muzeja in društva.
2007- Od 20 junija do 16 julija priprava, organizacija in izvedba sodelovanja  pri snemanju filma THE CRONICLES OF NARNIA PRINCE CASPIAN, ki ga je snemala filmska družba Walt Disney v koprodukciji v Bovcu. Na snemanju je sodelovalo deset vozov iz zbirke Goriškega muzeja in društva Doli. Na snemanju je sodelovalo 10 vozov iz zbirke goriškega muzeja in vsi aktivni člani društva s svojimi konji. V 24 snemalnih dneh so vsi vozovi in konji prevozili 500km poti.
2007- Člani društva Iztok Kompara, Ciril Černigoj, Aljaž Černigoj in Klemen Kompara sodelujejo na tekmovanju vpreg v Italiji, kjer dosežejo 4 in 5 mesto.
2007- Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
2007- ponovna obuditev  »Lokavške furenge« Društvo za oživljanje lokavškega izročila v okvirju prireditve, praznika , ki ga organizira KS Lokavec pripravi prikaz prevoza hlodovine s trnovske planote v dolino in prikaz prevoza dostave svojih brezalkoholnih pijač družinskega podjetja »Sodavičarstvo Franc Grum« iz Ajdovščine ob 100 letnici podjetja. Trije vozovi so Na relaciji Lokavec- Predmeja – Trnovski gozd in Ajdovščina- Šturje Cesta- Ajdovščina- Lokavec- Ajdovščina prevozili 77km.
2007- konjeniške igre v Ajdovščini- Spretnostno jahanje, tekmovanje vpreg v organizaciji društva DOLI in zavoda za šport  
2007- Prikaz prevoza vina v sodih s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba in Štandrež- Gorica (Italija).
2007- Tradicionalno deveto žegnanje konj na Sv. Štefana dan 26. grudna v Vipavi.
2007- V zimskem času pričetek z deli za postavitev vhodne lope in preslice za zvon pri kapeli Sv. Krištofa.
2007- Intenzivno nadaljevanje pogovorov za projekt furenge Slovenija- Bruselj.
2007 – Pričetek delovanja krožka v Lokavcu, v sklopu nadaljevana projekta »Lokavec in čas, obudimo kulturno življenje na vasi« z projektnim naslovom »Lokavške hiše pripovedujejo«
2008- V zimskem času pričetek z deli za postavitev vhodne lope in preslice za zvon pri kapeli Sv. Krištofa.
2008- Intenzivno nadaljevanje pogovorov za projekt furenge Slovenija- Bruselj.
2008 –Nadaljevanje delovanja krožka v Lokavcu, v sklopu nadaljevana projekta »Lokavec in čas« z projektnim naslovom »Lokavške hiše pripovedujejo«
2008- Prikaz prevoza vina v sodih iz Vipave v Lipico na konjeniško prireditev v Lipici » Konj in Tradicija, dne 27 aprila«. Konji in voz so prevozili 50km. Sponzor prireditve je bilo podjetje Agroind Vipava 1894.
2008- Prikaz prevoza jambora iz Trnovske planote v Novo Gorico za  goriški  mlaj. Dva voza sta prevozila 70km.
2008- konjeniške igre v Ajdovščini- Spretnostno jahanje, tekmovanje vpreg v organizaciji društva DOLI in Zavoda za šport.
2008- krajevni praznik v Lokavcu v sodelovanju z KS Lokavec. Poimenovanje dvorane in postavitev Spomenika Edmuda Čibeja.
2008- Seminar za voznike vpreg zakonjarje iz cele Slovenije. Udeležilo se je 70 konjarjev. Predavatelj predsednik sekcije za vprege pri Konjeniški zvezi Slovenije G. Bojan Poljšak
2008- Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti, posvetitev zvonika pri kapelici Sv. Krištofa.
2008-  Martinova furenga v Novi Gorici  iz Šempasa v Novo Gorico.
2008- Prikaz prevoza vina v sodih s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba in Štandrež- Gorica (Italija). Trije vozovi prevozili skupaj 70km.
2008- Tradicionalno deseto žegnanje konj na sv. Štefana dan v Vipavi. Ob tej priložnosti so se predstavile članice društva v novih narodnih nošah, izšla je priložnostna osebna znamka, kuverta in priložnostni žig na temo žegnanja. Slavnostni govornik na prireditvi je bil evropski poslanec G. Lojze Peterle.
2008- Prikaz prevoza ledu in ledarjev s konjsko štiri in dvovprego iz Ajdovščine, vasi Gozd na Trnovski planoti preko Cola, Podkraja, Bukovja, Landola v Postojno na Furmanski praznik. Dva voza sta v dveh dneh prevozila 116 km. Voz za prevoz ledu s konjsko štirivprego zasede prvo mesto kot najbolj originalen in profesionalen.
2008- Obisk zavoda za mladino v Vipavi in vožnje gojencev s konjskimi vpregami in štirimi kočijami po Vipavi in okolici. Skupaj prevozili 90km.
2009- Člani društva prisostvovali na mednarodnem seminarju za voznike vpreg v Lipici, ki so ga vodili priznani strokovnjaki in sodniki iz svetovne organizacije FEI ki skrbi za vse konjeniške prireditve.
2009- Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti, zaključna dela pri postavitvi Lope z zvonikom prikapelici Sv. Krištofa. Postavitev mize in klopi za postanek sprehajalcev,planincev in konjenikov.
2009 - Prikaz prevoza jambora iz Trnovske planote v Novo Gorico za prvi maj.(dva voza sta prevozila skupaj 70km)
2009- 10. maja, Blagoslov kapelice sv. Krištofa na Ressljevi cesti nad Lokavcem. Ob tej priliki predstavitev narodnih noš lokavških žena. Blagoslov je opravil župnik g. Jože Ličen. Ob tej priliki tudi pokušina domače kulinarike in vina.
2009 - Sodelovanje z OŠ Lokavec pri raziskavi , pripravi in izvedbi obletnice 150 let šolstva, 100 let šole in 10 let obnove šolske stavbe v Lokavcu, sodelovanje pri raziskovanju in pisanju zbornika, izdaja osebne znamke. Organizacija prvega pohoda po zaselkih Lokavca z ogledom znamenitosti, kulturne, naravne in tehnične dediščine ter kulinaričnih dogodkov. Ob tej priliki je društvo s pomočjo TZS izdalo prvo turistično brošuro Lokavca, katera je bila predstavljena na pohodu.
2009 - Prikaz prevoza vina v sodih s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba, dva voza opravila 46km.
2009 - Organizacija in izvedba 11 žegnanja konj na sv. Štefana 26. grudna v Vipavi. (Sodelovanje z Občino Vipava, Agroind Vipava 1894, Goriškim muzejem, KS Vipava)
2010 - Tudi to leto je društvo izvedlo prikaz prevoza jambora za goriški mlaj iz trnovskega gozda v Novo Gorico. Trije vozovi so v dveh dneh prevozili 60 km.
2010 - Društvo je sodelovalo pri snemanju nadaljevanke in filma z naslovom »Črni bratje« režiserja Tuga Štiglica. zvrstilo se je več snemalnih dni na večih lokacijah. Tako smo snemali v Vipavi, Vrhpolju, Lokvi na Krasu in Stari Gorici v Italiji, natančneje v Raštelu.
2010 - Društvo je sodelovalo s pripravljalnim odborom za izvedbo praznovanja 430 letnice kobilarne Lipica. Za to priložnost je društvo doli organiziralo prikaz prevoza jambora v Lipico. Prevoz je potekal iz Senožeč v Lipico. Poleg prevoza jambora s štiri vprego je v povorki peljala tudi dvo vprega z vozom za prevoz vina, voz za prevoz nabornikov iz Lokavca s tri vprego. Povorki se je v Štorjah pridružila še lipiška štiri vprega žrebcev s kočijo. Vsi vozovi so skupaj v dveh dneh prevozili 140km. N društvo je sodelovalo tudi na sami povorki na dan praznovanja in predstavilo svoje delo in vozove. V Lipici so tudi dekleta v narodnih nošah predstavile Zgornjo Vipavsko dolino, Ajdovščino in še posebno Lokavec.
2010 - Društvo se je letos tudi predstavilo na Križkih semanjih dnevih. Dekleta v nošah so predstavile v Križu lokavške značilnosti.
2010 - Vsakoletno čiščenje Ressljeve ceste, kot jezdne poti.
2010 - Srečanje pri sv. krištofu. Srečanja se je udeležilo okrog 70 ljudi iz Lokavca in bljižne okolice.
2010 - Društvo Doli dobi po zaslugi prizadevnega člana društva B.S. novo predstavitveno stran na medmrežju. Na tej strani, ki je tesno povezabna s stranjo Goriškega muzeja, se društvo predstavlja in skuša obiskovalcem predstaviti svoje delo, poleg tega pa bi radi na tej strani uvedli tudi novosti.
2010 - Društvo je sodelovalo pri tekmovanju Prvega novodobnega primorskega tekmovanja v oranju z vprežno živino, ki se je odvijalio 12. septembra pod Ložami pri Vipavi v okviru državnega prvenstva v oranju. To tekmovanje je bilo verjetno tudi prvo v Sloveniji. Prijavljenih je bilo 10 ekip in sicer iz primorske. Prisotni so bili: KD Graščina, Gornji Kras, DOLI, Goriški Kras, Šentviška planota, Kobariško, Kmetija Marc, KD sv. Štefan iz Vipave in družina Žiberna iz Merč na sežanskem Krasu.Društvo DOLI je sodelovalo s štirimi ekipami: tremi ekipami sestavljenimi z članov društva in njihovih konjev, ter ekipo simpatizerjev društva DOLI. Na koncu tekmovanja so ekipe prikazale še oranje z šest vprego konjev slovenske hladnokrvne pasme. Poleg tega je društvo v sodelovanju z strokovnjakom iz Goriškega muzeja ocenjevalo tudi originalnost opreme, opreme konjev orodja in oračev. Podeljeni so bili pokali in nagrade.
2010 - sodelovanje pri pripravi tradicionalne prieditve prireditve v Lokavcu "Lokavški kulturni dnevi"
2010 - Predstavitev društva na sejmu nevladnih organizacij v Ajdovščini, kjer društvo DOLI prejme priznanje za naj nevladno organizacijo v Goriški statistični regiji. društvo je bilo izglasovano za upravno enoto Ajdovščina. poleg tega društvo sodeluje tudi na okrogli mizi o nevladnih organizacijah.
2010 - Društvo izda osem razglednic Lokavca in sicer tri ponatise starih razglednic iz začetka 19. stoletja in pet novih posnetkov vasi Lokavec, ki so jih prispevali člani društva in vaščani Lokavca. poleg razglednic je društvo izdalo tudi tri znamke na temo dejavnosti društva. dve znamki na temo noše Lokavca in eno z podobo iz snemanja filma "Črni bratje".
2010 - Društvo trasira in obeleži novo pohodno pot po zaselkih Lokavca. izdelano je preko sto obeleževalnih tabel in sicer 110 malih velikosti 15x15 cm. 18 tabel velikosti 35x45 cm, 4 table velikosti 58x 86 cm in 5 tabel 96 x 96 cm. vse so člani društva postavili s svojim prostovoljnim delom poleg tega so očistili tudi samo traso. v naslednjih letih se bo ta akcija nadaljevala in dodajalo se bo še nove table in dodatne pohodne poti.
2010 - društvo izda ponatis brošure "Lokavec kraj pod Čavnom", ki je izšla že v preteklem leti 2009, v letu 2010 pa se je dodalo še 8 strani in novo pohodno pot. sama brošura in pohodna pot je bila predstavljena 8.10.2010 na kmetiji Černigoj.
2010 - društvo DOLI je ob svoji 20 letnici v Dvorani Edmunda Čibeja pripravilo pregledno razstavo o svojem dvajsetletnem delu.predvidoma bo razstava stala 1 mesec. poleg tega so člani društva sodelovali pri postavitvi fotografske razstave rojaka in krajana Lokavca doktorja Evgena Bavčarja z naslovom "Nazaj domov" G. Edvgen Bavčar je leta 1992 ob postavitvi razstave "Vozovi in sledovi" (ob 40 letnici Goriškega muzeja) v ajdovskem bivšem kulturnem domu fotografiral vozove , katere so restavrirali člani društva DOLI in tako s to fotografsko razstavo, ki jo je selil po svetu, prvi ponesel v svet naša prizadevanja in delo.
2010 - Društvo je tudi letos pripravilo pohod po zaselkih Lokavca z ogledom kulturnih, tehniških in naravnih zanimivosti Lokavca. pohod se je začel pri dvorani E. Čibeja in se je tako cel dan odvijal po Lokavcu. zaključek pa je bil na kmetiji Černigoj v večernih urah. tudi letost se je pohoda udeležilo preko sto ljudi-Lokavčanov in tudi od drugod. beležili smo udeležence celo iz Italije in Avstrije.
2010 - Prikaz prevoza vina v sodih s konjsko vprego na Martinovo v občini Šempeter Vrtojba, dva voza opravila 46km. Vrtojba, dva voza opravila 46km.
2010 - Prevoz zlatoporočencev iz Vrhpolja Kočija opravi cca 10km.
2010 - Prevoz Miklavža v Ajdovščini. Dve kočiji prevozita skupaj 20km.
2010 - Organizacija in izvedba 11 žegnanja konj na sv. Štefana 26. grudna v Vipavi. (Sodelovanje z Občino Vipava, Agroind Vipava 1894, Goriškim muzejem, KS Vipava)
2011 - Z novim letom, (ob polnoči) na internetni strani društva DOLI prične delovati tudi internetna časopisna stran z naslovom LOKAVŠKI OBČASNIK, kjer bodo objavljene novice in dogodki, ki se nanašajo na Lokavec.
2011 - Pomoč in soorganizacija izpeljave pohoda z naslovom SPOZNAJMO SOSEDA, ki ga organizira KS Cesta v sodelovanju z sosednimi KS. V letu 2011 je tako pohod potekal po pohodni poti skozi zaselke Lokavca.
2011 - Dne 30.januarja je Društvo DOLI organiziralo predstavitev Lokavca na Vsakoletnem sejmu Alpe Adrija v Ljubljani in sicer sejem Turizem in prosti čas. Predstavitev je bila v sklopu predstavitve Smaragdna pot, kjer sodeluje tudi Ajdovska občina. Predstavitev Lokavca so popestrili Turistična kmetija Černigoj, Kompara ali kmetija Proi Rebkovih, Pekarna Ježek, Lokavška dekleta in žene v narodnih nošah, Lokavški pritrkovalci na zvonove in operni pevec Zdravko Perger. Društvo je prireditev speljalo v sodelovanju z KS Lokavec, TIC-com Ajdovščina, Občino Ajdovščina in še z posamezniki dobre volje, ki so prispevali za uspešno prvo tovrstno predstavitev Lokavca na sejmu.
2011 - Snemanje reklamnega spota za Japonsko koprodukcijo Uporabljen kamnjarski voz z furmano Bogomilom Marcem (15km)
2011 - Na rednem občnem zboru smo ustanovili nove sekcije in izvolili nove člane v UO.
2011 - Prevoz jambora za goriški mlaj, trije vozovi so v dveh dneh prevozili 100km
2011 - Furmanski prevoz jambora za Birmanski mlaj v Lokavcu. Voz je prevozil prvič skozi tunele in po novi cesti 6 km.
2011 - Čiščenje okolice kapelice, konserviranje kipa sv. Krištofa in barvanje lesenih klopi v okolici
2011 - Tradicionalno srečanje pri Kapeli s. Krištofa

Društvo za oživljanje lokavškega izročila je do danes izvedlo 81 fureng (vsak voz je furenga, ker je vsak voz posebej razstava v živo ) skupaj pa so vozovi in vprege na furengah in prireditvah prevozili 3034 km po Sloveniji  in nekaj tudi po Italiji.

Pripravil:
Boris Blažko

Zanimive povezave:
Fotozgodba Odprtje Batičeve hiše in Pohod po zaselkih Lokavca, Lokavški kulturni dnevi 2011
Obnovljena kapelica sv. Krištova v Lokavcu
Iskali in našli kapljice vode na 3. pohodu po Dolu gor in dol, 13. septembra 2009
Štefanovo v Vipavi 2009iskalnik