ajdovščina
      kako do nas
      naša dežela
      podnebje
      gospodarstvo
      naši kraji

dediščina
      zgodovina
      naravna dediščina
      sakralna dediščina
      arheološka dediščina
      kulturna dediščina
      spomini
      osebnosti
      zgodbe
      običaji

doživetja
      pohodne poti
      oglejte si
      šport in rekreacija
      izleti

gostilne, kmetije
      gostilne
      izletniške kmetije
      osmice
      vinogradniške kmetije
      tradicionalne jedi

gostoljubno
      nočitve
      planinske koče
      pikniki
      lovske koče

koristno
domače
      vino
      sadje
      doma pridelano
      rokodelci
      spominki
utrinki
utrinki
društva
      kulturna društva
      športna društva
      turistična društva       humanitarna društva       mladinska društva       ostalo
utrinki
povejte vi
TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 a
5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 40
mob.: +386 31 355 110
e-pošta

Urnik:
pon - pet: 8:00 - 16:00
sob: 8:00 - 12:00

humanitarna društva

Društvo SOŽITJE Ajdovščina Vipava

Društvo SOŽITJE Ajdovščina Vipava - društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju
Cesta IX. Korpusa 1
5270 Ajdovščina
Tel.: 081 602 102
E-pošta:
Spletna stran: www.sozitjeajdovscina.si
Predsednik: Ivan Šušmelj
Tajnica: Nives Bizjak


Rodili smo se z motnjo v duševnem razvoju. Za to nismo krivi ne mi, ne naši starši in ne način življenja… skratka, je zgolj slučaj. Naše motnje so kasneje razvrstili v stopnje: zmerna, težja in težka. Ker imamo mnogi še dodatne zdravstvene težave, obstaja tudi kombinirana motnja.

Torej, zaradi naše motnje ne zmoremo življenja brez pomoči. Če povemo enostavno: vedno potrebujemo nekoga ob sebi, ker se ne znajdemo najbolje.
Pri nas gre marsikaj  počasneje… lahko smo pa tudi zelo hitri pri stvareh, ki ravno ne razveseljujejo preveč naših najbližjih. Radi kam pobegnemo, se ne oglašamo na klice....
Težko se pa naučimo govoriti, hoditi, obleči… Kasneje imamo težave z  branjem in pisanjem (mnogi tega nikoli ne osvojimo)… Še kasneje se ne moremo zaposliti…in prav na koncu nas zelo skrbi, kdo bo skrbel za nas, ko ne bo več naših staršev.

Veliko skrbi... ampak vseeno radi živimo. Pri tem nam pomagajo naši starši, sorodniki, prijatelji, strokovni delavci in društva. Naše društvo je Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju SOŽITJE Ajdovščina.

Društvo Sožitje Ajdovščina deluje na področju občin Ajdovščina in Vipava. Ustanovljeno je bilo pred 25 leti na pobudo Zveze Sožitje, staršev in strokovnih delavcev, ki so delali z osebami z motnjami.

Ustanovitelji so si za tisti čas zadali težavno nalogo, saj je bilo potrebno porušiti mnogo tabujev glede drugačnosti. Sedanji člani se jim zahvaljujemo, da so imeli dovolj volje in moči za ta korak. Prav tako zahvala vsem, ki ste v vseh teh letih kakorkoli pripomogli k razvoju in obstoju društva in predvsem, ker ste s tem pripomogli k dvigu kvalitete življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju in njihovih družin, kar je pravzaprav namen delovanja društva.

Osebe z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju OMDR) se zaradi svoje specifičnosti težje ali sploh ne morejo udeleževati raznih dejavnosti (športne, kulturne, družabne…), ki so na voljo ostali populaciji. To jim omogočamo v našem društvu z njim prilagojenimi programi.

Ti programi so:
- vseživljenjsko učenje za OMDR, kjer pridobivajo nova in ohranjajo  
 obstoječa znanja
- seminarji za družine, kjer pridobimo informacije za življenje z OMDR
- letovanja, kjer se družijo družine z OMDR iz celotne države
- športne dejavnosti (plavanje, šola smučanja, terapevtsko jahanje, pohodništvo) za tiste, ki zmorejo
- počitniško varstvo in pomoč ostarelim ter socialno šibkim družinam OMDR
- skupina za samopomoč
- Dedek mraz

Delo v društvu je prostovoljno, vendar za izvajane programov potrebujemo sredstva. Ta pridobivamo z programi od Zveze Sožitje, na javnih razpisih, od članarine in donacij.

Delo vedno obrodi sadove. Pri nas so zaradi različnosti OMDR v velikem razponu. Za nekoga je uspeh, če se njegov otrok sam hrani, se zna obleči… ali le, če z nasmehom pove, da je zadovoljen…ker drugače ne zna.
So uspehi pa tudi veliki. Zadnji so odmevne medalje Mateja Žgavca in Leje Kranjc na Specialni olimpijadi v Idahu, ki sta dopolnila uspeh Katje Pegan izpred štirih let, ko se je iz Nagana vrnila s srebrno medaljo.
Uspeh je tudi, da so osebe z motnjo sprejete v okolju, kjer živijo, se udeležujejo prireditev, celo nastopajo na njih…skratka so enakovredne.

Vseh uspehov pa ne bi bilo brez staršev OMDR in predvsem tistih strokovnih delavcev, ki službeni čas velikokrat podaljšajo v svoj prosti čas.
Zadane cilje bi težko dosegli brez donatorjev, ki nas vsa leta podpirate, kot tudi vseh, ki ste nam namenili 0.5% obračunane akontacije dohodnine. Hvala za podporo. Vaša sredstva so koristno uporabljena.

Cilji za naprej….predvsem še nadalje izboljševati kvaliteto življenja OMDR in njihovih družin. Doseči želimo boljšo povezanost s strokovnimi službami, ki obravnavajo OMDR in ustanovami, kjer se nahajajo OMDR. Cilj delovanja društva je dvig kakovosti življenja za  vse osebe z zmerno, težjo, težko in kombinirano motnjo v duševnem razvoju od rojstva do smrti.

Zanimive povezave:
Matej in Lea osvojila medalje, 2009

Sprejem za Leo in Mateja, 2009

iskalnik