ajdovščina
      kako do nas
      naša dežela
      podnebje
      gospodarstvo
      naši kraji

dediščina
      zgodovina
      naravna dediščina
      sakralna dediščina
      arheološka dediščina
      kulturna dediščina
      spomini
      osebnosti
      zgodbe
      običaji

doživetja
      pohodne poti
      oglejte si
      šport in rekreacija
      izleti

gostilne, kmetije
      gostilne
      izletniške kmetije
      osmice
      vinogradniške kmetije
      tradicionalne jedi

gostoljubno
      nočitve
      planinske koče
      pikniki
      lovske koče

koristno
domače
      vino
      sadje
      doma pridelano
      rokodelci
      spominki
utrinki
utrinki
društva
      kulturna društva
      športna društva
      turistična društva       humanitarna društva       mladinska društva       ostalo
utrinki
povejte vi
TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 a
5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 40
mob.: +386 31 355 110
e-pošta

Urnik:
pon - pet: 8:00 - 16:00
sob: 8:00 - 12:00

mladinska društva

Mladinski svet Ajdovščina

www.msa.si

Mladinski svet Ajdovščina je na ravni občine Ajdovščina organizirana združenje prostovoljnih mladinskih društev in organizacij, ki delujejo med mladimi, različnih družbenih, nazorskih ali političnih usmeritev. Povezovanje mladinskih organizacij v Mladinski svet Ajdovščina temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake organizacije - članice MSA.

Mladinski svet Ajdovščina v svojih prizadevanjih in aktivnostih izhaja iz avtonomnosti mladinskega združevanja ter njegovega vključevanja v svobodno in demokratično družbo.

MSA si prizadeva za krepitev vloge mladih v družbenem dogajanju, za vzpodbujanje aktivnosti mladih in za krepitev svobodne in demokratične skupnosti.

Namen MSA je prispevati k oblikovanju okolja, ki omogoča mladim aktivno participacijo v družbi.

Posebno želimo, da smo mladi bolj:
• avtonomni,  sposobni odločati in upravljati svoje življenje,
• solidarni, dejavni pri skrbi zase in za druge,
• odgovorni, sposobni prevzemati posledice svojih odločitev in
• angažirani, da živimo v skladu s svojimi načeli in vrednotami,
kot posamezniki in kot člani družbe.

Cilji MSA:
• usklajevati in navzven predstavljati interese sodelujočih članic;
• spodbujati vzajemno razumevanje, izmenjavo izkušenj in pripravljenost za  medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij;
• biti posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in njihove organizacije, ter izvajati vpliv na mladinsko politiko v Ajdovščini in širšem okolju;
• spodbujati razvoj mladinskih organizacij, kot instrumenta mladih v družbi, in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju;
• spodbujati in razvijati sodelovanje asociacije in njenih članic s sorodnimi organizacijami doma in po svetu;
• aktivno sodelovati pri trajnostnem družbenem razvoju,
• vzpodbujati javni dialog o družbenih vprašanjih,
• podpirati izvajanje dejavnosti članic MSA v mladinskih centrih;
• izvajati dejavnosti s področja izobraževanja, socialne politike otrok in mladine, prostočasnih dejavnosti, kulture, informiranja, mednarodnega sodelovanja in raziskovanja;
• prizadevati se za zmanjševanje odliva intelektualnega potenciala mladih iz občine Ajdovščina in
• izenačiti pogoje v katerih zori mladina na vsem območju Občine Ajdovščina.

Članice MSA

a.1) polnopravne članice:
Klub Ajdovskih študentov in dijakov
Društvo tabornikov Rod Mladi bori Ajdovščina
• Mlada Slovenija, RO Severna primorska
• Glasbeno kulturno društvo Sax
Mladinski odsek Planinskega društva Ajdovščina
Športno kulturno društvo Wada
KUD Javorov Hudič
Društvo mladih Jutro
• Steg Ajdovščina - Šturje 1
Kulturno turistično športno društvo Stomaž 87

a.2) pridružene članice:
Zveza prijateljev mladine
Ljudska univerza Ajdovščina, Projektno učenje za mlajše odrasle
Mladinski center Hiša mladih Ajdovšinaiskalnik