ajdovščina
      kako do nas
      naša dežela
      podnebje
      gospodarstvo
      naši kraji

dediščina
      zgodovina
      naravna dediščina
      sakralna dediščina
      arheološka dediščina
      kulturna dediščina
      spomini
      osebnosti
      zgodbe
      običaji

doživetja
      pohodne poti
      oglejte si
      šport in rekreacija
      izleti

gostilne, kmetije
      gostilne
      izletniške kmetije
      osmice
      vinogradniške kmetije
      tradicionalne jedi

gostoljubno
      nočitve
      planinske koče
      pikniki
      lovske koče

koristno
domače
      vino
      sadje
      doma pridelano
      rokodelci
      spominki
utrinki
utrinki
društva
      kulturna društva
      športna društva
      turistična društva       humanitarna društva       mladinska društva       ostalo
utrinki
povejte vi
TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 a
5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 40
mob.: +386 31 355 110
e-pošta

Urnik:
pon - pet: 8:00 - 16:00
sob: 8:00 - 12:00

naši kraji

Črniče

S Tabora smo lahko zrli dol na Črniče.Krajevna skupnost Črniče obsega najzahodnejši del območja Občine Ajdovščina ob meji z Novogoriško občino. Zajema naselji Črniče (426 prebivalcev) in Ravne (137 prebivalcev) skupno 563 prebivalcev.


Odpiral pa se nam je tudi pogled na akomulacijsko jezero Vogršček.Velikost območja krajevne skupnosti oziroma katastrske občine Črniče meri 17,9 km2, kar je tudi eno večjih v občini Ajdovščina. Sega od vodnega zadrževalnika Vogršček ob hitri cesti Razdrto-Vrtojba v osrčju Vipavske doline in se zajeda globoko v Trnovski gozd.

Ravne so razloženo naselje, ki ga sestavljajo gručasti zaselki Ušaji, Ipavci, Slejki in Tabor. Na vhodu v zaselek Tabor je bil kamen z letnico 1413, pred nekaj leti je ta kamen izginil. Vas leži na planoti pod Čavnom (1190 m) in Velikim Robom (1237m) ter severno nad cesto Nova Gorica - Ajdovščina, 2 km nad Črničami.

Flišno ravnino so razrezali potoki Ravenšček, Vogeršček, ki napolnjuje akumulacijsko jezero Vogeršček in Podstrel. V zaselku Ipavci stoji stara cerkev sv. Janeza in Pavla(1784) s čudovitim lesenim oltarjem.

Geografsko ležita naselji Črniče in Ravne sredi Vipavske doline, na podoru plazu, ki se je usul s Čavna in zasul flišno dno (sedimenti nekdanjega morja) Vipavske doline. To naj bi se zgodilo pred približno 40.000 leti, o čemer pričajo analize ostankov borovega lesa izkopanega iz gline na trasi avtoceste.

Zaradi svoje geografske lege so bile Črniče od nekdaj pomembno središče tega dela doline. V bližini naselja je tekla rimska cesta (o tem priča tudi ledinsko ime Oštarije=gostilne).

Današnje ime kraja izvira iz pridevnika »črn«, ki je zelo razširjen v slovenskem poimenovanju krajev. Najverjetneje se nanaša na velike in obsežne gozdove črnega hrasta (Črnika), ki so nekdaj rasli na pobočjih Čavna in Kuclja.

Vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne v ČrničahOb civilnem pokopališču je tudi vojaško pokopališče iz 1. svetovne vojne, ki so ga preuredili v začetku 80-ih let in obnovili l. 2004. Pokopališče je proglašeno za kulturni spomenik.

Črniče so že sredi 19. stoletja imele poštno postajo, kjer so menjavali konje. Od leta 1912 pa je bila urejena poštna zveza z avtobusom. Leta 1867 so ustanovili čitalnico. 1898 je bila v Črničah ustanovljena Hranilnica in posojilnica.
V Črničah od leta 1989 deluje kulturno društvo Črni bori.
Skozi Črniče pelje tudi Vipavska vinska cesta.

Kulturne znamenitosti:
Iz zaselka Slejki smo imeli lep razgled na ohranjeno obzidje Tabora.Tabor - zaselek (utrdba) Tabor, ki leži na izpostavljenem griču nad Črničami je po vsej verjetnosti zametek naselij Ravne in Črniče.
V Črničah je bila prafara, sedanja župnijska cerkev sv. Vida je bila zgrajena leta 1758. Prvotno sta bili v Črničah dve cerkvi; prva v Brithu (sv. Marka) kjer je bilo tudi pokopališče in druga na griču sv. Vida, kjer je današnje pokopališče. V veljavo je prišla cerkev sv. Vida. S prestavitvijo cerkve na mesto kjer stoji tudi danes, se je vzpostavilo tudi novo središče vasi.
Cerkev Sv. Janeza in Pavla na Ravnah z lesenim oltarjem
Huh – domačijski kompleks z mlinom, se nahaja ob cesti med Črničami in Batujami
Črniški farni arhiv je zelo bogat in ohranjen, med drugim hrani tudi glagoljaški zapis iz leta 1583
Na griču južno od naselja se nahajata civilno in vojaško pokopališče iz I. s.vojne. Vojaško pokopališče je razglašeno kot zgodovinski spomenik.
Arhitekturni elementi starih kmečkih hiš (kamniti detajli, ognjišča, ganki, oboki..)

ter nadaljevali pot vse do slapa, ki tudi v teh sušnih dneh ni presahnil.Naravne znamenitosti:
Soteska potoka Konjščak s slapom Čeber je urejena v poučno rekreacijsko pot, imenovana tudi "Pot po grapi". Poznana je tudi soteska potoka Vogršček.
Naravni osamelci – griči: Tabor in Slemca sta flišnatega značaja ostali griči so ostanki kamnitega plazu in so porasli z borovci.
Nasadi Črnega bora… iz obdobja Avstro-Ogrske monarhije (Jožef Ressel) tvorijo čudovit krajinski ambient in edinstvene mikroklimatske razmere, še posebno v času ko nudijo zavetje pred hladno burjo.
Rekreacijski park Vogršček, kjer potekajo aktivnosti za izgradnjo golf igrišča.
Pobočje Čavna s Kucljem

Prireditve:
Kulturni dan (8.2)
kjer je sledilo tradicionalno merjenje skupne dolžine šalamov (salam), ki so jih pohodniki prinesli s seboj.Šalam pohod (zadnja nedelja v marcu) - povezava na fotozgodbo
Črniška šagra (okoli sv. Vida - 15. junij)
Vinski hrami Vipavske doline od martina do božiča
Srečanje lastovk

Prepoznavne značilnosti: Črniška češnja, Ravenski maron (kostanj), Črniški redič, Črni bor

Ponudba v vasi:
Turistična kmetija Arkade
Kmečki turizem Kosovel
Vinska klet Kosovel
Vina Ussai, Ušaj

Krajevna skunost Črniče
predsednik KS: Bruna Kastelic
Črniče 79a
5262 Črniče
041 690 866
E-pošta:

Športno kulturno turistično društvo Parapet
031 582 439 (Natalija)
Facebook profil: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002462658988iskalnik