ajdovščina
      kako do nas
      naša dežela
      podnebje
      gospodarstvo
      naši kraji

dediščina
      zgodovina
      naravna dediščina
      sakralna dediščina
      arheološka dediščina
      kulturna dediščina
      spomini
      osebnosti
      zgodbe
      običaji

doživetja
      pohodne poti
      oglejte si
      šport in rekreacija
      izleti

gostilne, kmetije
      gostilne
      izletniške kmetije
      osmice
      vinogradniške kmetije
      tradicionalne jedi

gostoljubno
      nočitve
      planinske koče
      pikniki
      lovske koče

koristno
domače
      vino
      sadje
      doma pridelano
      rokodelci
      spominki
utrinki
utrinki
društva
      kulturna društva
      športna društva
      turistična društva       humanitarna društva       mladinska društva       ostalo
utrinki
povejte vi
TIC Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 a
5270 Ajdovščina

tel.: 05 365 91 40
mob.: +386 31 355 110
e-pošta

Urnik:
pon - pet: 8:00 - 16:00
sob: 8:00 - 12:00

zgodovina

Kronološki pregled proizvodnje dejavnosti ob Hublju – začetki Ajdovske industrije

Po doslej znanih pisnih virih zbrala Stanislav Bačar in Franc Batič.

1499 – župan Šturij Pregelj je imel ob Hublju žago in mlin

1551 – prva prošnja za postavitev fužin ob Hublju – neuspešna – Georg von Edling

1559 – druga prošnja za postavitev fužin ob Hublju – Paul Pregelj, Andreas Pregelj, Felizian Gompa, Paul Junauer in Hans Godina

1560 – opis rudnika limonita na Gori, Na predalu

12. 11. 1561 – cesar Ferdinand izda koncesijo za dva plavža ob Hublju ter v dolini Vodic in dovoljuje trgovanje z železom

1569 – Paul Pregelj z družbeniki dobi pravico do dveh plavžev na Vodicah in ob Hublju ter da koplje rudo na Na predalu

1572 – za območje Hublja določen rudarski sodnik iz Idrije

1579 – zgornjo fužino ima Pavel Pregelj, spodnjo pa Hanibal Gnekho

1595 – prve fužine ob Hublju prenehajo delovati

1613 – fužine na Vodicah

1651 – papirnica in predilnica lanu, grof Lanthieri

1659 – obnovljene fužine na Hublju

1670 – papirni mlin, grof Lanthieri

1689 – v Valvasorjevi Slavi Vojvodine Kranjske je zapisano, da ima grof Lanthieri ob Hublju kovačijo in fužine – topilnico za železo. Izdelujejo se različni izdelki iz litega in kovanega železa, celo železne retorte za Idrijski rudnik. Piše tudi o velikem mlinu za papir, kjer so izdelali veliko dobrega papirja ter o suknarski delavnici.

1763 – sta ob Hublju delovali dve fužini za železo in ena za baker

1767 – ustanovitev velike papirnice na sotočju Hublja in Lokavščka – lastnik Tomaž Kumar

1789 – Jožefinski kataster – zgradbe na Fužinah

1797 – notarski zapis iz 1926 – na hiši št. 80 – rumena hiša na Fužinah je napis »Ludvig Schlegel 1797«

1802 – velika žaga na Lokavščku (predhodnica Lipe)

1824 – še vidna letnica na obodu grelne peči kovačije – ježe

1828 – začne obratovati velika bombažna predilnica, kasneje še barvarna (predhodnica Tekstine)

1817 do 1842 – v arhivu Slovenije korespondenca v zvezi z delovanjem Schleglovih delavnic za baker

1835 – še ohranjena letnica na eni od kovačij na Fužinah

1837 – velika žaga s kotlarno ter mlinom za čreslo in barvilo – Nussbaum

1843 – žago in mlin je imel ob Hublju Franc Mahorčič – Fluc, žago so kasneje prevzeli Kovačevi

1845 – bakrarna ob Hublju

1853 – Kmetijske in rokodelske novice poročajo o Tržačanih, ki bodo nekaj gradili ob Hublju

1855 – veliki mehanični mlin v Palah – Rietterjev – na desni strani Hublja

1862 – ohranjena letnica na eni od kovačij v Fužinah

1868 – notarski zapis Schleglovo posestvo preide na rodbino Samengo, nato na Enrica Rieterja

1872 – valjčni mlin Wenzel Jochmann – »Johmanov mlin – stari mlin«

1874 – Rietter kupi na dražbi objekte v Palah

1878 – Nussbaum dobi koncesijo za tovarno barv

1880 – z delom prične pivovarna v Palah

1889 – delujeta dve fužini za kotle na Fužinah in mehanični mlin z žago za furnir ter mletje barv

1892 – ob Lokavščku mlin in žaga Ferdinanda Makovca

1892 – ustanovljena tovarna testenin Nussbaum

Okrog 1892 – valjarna bakra pod Schleglovo fužino

1896 – na levem bregu Hublja sta delovali dve veliki žagi in dve fužini za kotlovino

1897 – galvanoplastika za izdelavo posodja, pa tudi bakrenih kotlov – Nussbaum

1906 – določena servitutna pravica za pretok vode na Eremitovžu na ime Theodorja Schvarza iz Basla

1909 – firma Moser preuredi pivovarno in mlin v tovarno konzerv

1909 – tehnična komisija ugotovi ob gornjem Hublju sedem različnih vodnih naprav, ki so v lasti Guyerjevih, ki so obratovale do 1890

1910 – občinska hidrocentrala med Papirnico in Palami

1910 – firma Moser ustanovi tovarno električnih naprav (delovala do 1913)

1923 – hidrocentrala in mlin – v kanjonu Hublja

1930 – začne z delom sedanja hidrocentrala

1932 – velik ekonomski pretres, ko je nehala z delom velika predilnica in barvarna


VIRI:
Milko Kos: Srednjeveški urbarji za Slovenijo, Urbarji slovenskega Primorja (Ljubljana 1954)
Jože Šorn: Začetki industrije na Slovenskem (Maribor 1984)
Pavel Plesničar: Ajdovščina, pogled v njeno preteklost (Nova Gorica 1997)
J. V. Valvasor: Slava Vojvodine Kranjske (Nurnberg, 1689)
Franc Lampe: Dom in svet 1896
Alfonz Mullner: Geschichte des eisens in inner – Estereich….. Vien – Dunaj 1909
Dokumenti iz arhiva republike Slovenije ter iz arhivov v Trstu in Gorici
Ernesto Massi: L'ambiente geografico e lo sviluppo nel Gorizziano (Gorizzia 1933)
Zgodovinski časopis 1956/57 (Ljubljana)iskalnik